Jonas Melcherson
15 juni, 2020

Badtemperaturen närmar sig 18 grader

När tycker du att det är OK att trilla i? Badpontonen i Hustegafjärden har varit på plats sedan länge och likaså badstegen vid båtklubben.

Den har föresten varit i hela vintern. Vi badade efter några minuter i båtklubbens bastu på julaftonsmorgonen. Jag tycker att det är helt relevant att nämna att det här.