Grannsamverkan

Grannsamverkan

Syfte och mål

Syftet med Grannsamverkan är att göra Gåshaga Strand mindre attraktiva för brottsligverksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området. Med en Grannsamverkan får man också fördjupad kunskap från lokalpolisen i hur man skyddar sig och löpande information och tips, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområdet.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan Lidingö Stad

För att Grannsamverkan med Lidingö Stad ska fungera krävs det ett samarbete mellan boende och polis. Vi har vi delat in vårt område i 5 olika delar och tillsatt en kontaktperson för varje område samt en huvudkontaktombud som är länken mellan polisen/kommun och kontaktombuden. Kontaktombudens roll blir att skapa engagemang och kommunicera i sitt område så alla hjälps åt att vara lite extra vaksamma. Ombuden ska rapportera om eventuella incidenter samt annan värdefull information till huvudombudsmannen som har direktkontakt med polisen. På det här sättet skapar vi även ett närmare samarbete med polisen som också lär känna vårt område lite bättre. I förebyggande syfte sätter man även upp skyltar med information om att vi samarbetar med polisen. 
I tillägg har vi en privat Facebook grupp som är endast till för medlemmar i Gåshaga Strand, där inlägg om aktuella händelser läggs upp och kan följas. 
 
 

Vid frågor kontakta oss på styrelsen@gashagastrand.se

 

 

Metoden fungerar

Samverkan mot brott (SAMBO) har genomfört en utvärdering av Grannsamverkans effekter. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.

 

Du kan läsa hela rapporten här: http://samverkanmotbrott.se/wp-content/uploads/2019/05/Sammanfattning-GSV-resultat.pdf