Kontakt

Kontakt

Allmänt

För att komma i kontakt med Styrelsen, hänvisar vi till vår mailadresss styrelsen@gashagastrand.se

Gåshaga Strands Samfällighetsförening
c/o Regina Summer
Nautilusvägen 3
181 66 Lidingö

Organisationsnummer: 717904-2846

Bankgiro: 645-4938
Postgiro : 717904-2846