Styrelsen
16 juni, 2020

Nu har vi en Facebooksida

Sidan är en privat grupp för Gåshaga Strands boenden där styrelsen kan dela information och bjuda in till evenemang. Men vi välkomnar även er medlemmar att använda gruppen aktivt och lägga upp samt dela relevant information oss grannar emellan.

https://www.facebook.com/gashagastrand/